Ёо ёо-г анагаах нь
“Ёо ёо-г анагаах нь” эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг