Дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийн тухай

1948 онд болсон дэлхийн эрүүл мэндийн ассемблийн анхдугаар чуулга уулзалтыг Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр нэртэйгээр зохион байгуулсан нь 1950 оноос эхлэн жил бүрийн 4 сарын 7-ний өдрийг “Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар болсон байна.